Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

W ramach procedury zapytania ofertowego Sebastian Mariusz Szychulski, ul. Dąbrowskiego 9/4, 72-121 Czarnogłowy,
zaprasza do składania ofert zgodnie z podanymi niżej warunkami wskazanymi w zapytaniach ofertowych:

Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące zadań planowanych do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych":

Zadanie: Prasa zwijająca zmienno-komorowa o szerokości podbieracza od 2,0 m do 2,4 m.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2017

Informacja o wyniku postepowania ofertowego z dnia 27.04.2017

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie