Kiedy należy wymienić okna PCV?


Okna z PCV poprawnie zamontowane i wykonane z wysokiej klasy profili, z dobrej jakości okuciami i uszczelnieniem charakteryzują się wysoką trwałością. Utrzymywane w czystości mogą nam służyć przez 30 i więcej lat, zachowując przy tym pierwotne walory estetyczne i użytkowe. Polichlorek winylu z którego są wykonane jest materiałem szeroko stosowanym w budownictwie o sprawdzonej odporności na czynniki atmosferyczne, temperaturę i większość środków chemicznych. O tym kiedy należy wymienić okna PCV decyduje indywidualny stan danych okien. Problemy, które mogą wskazywać, że czas na wymianę, to nietrzymanie ciepła, pogorszenie akustyki oraz zużycie osprzętu, czy znaczne pogorszenie walorów estetycznych. Oto najważniejsze porady fachowca, jak dbać o okna PCV i kiedy je wymienić.


Problemy jakie pojawiają się z oknami PCV po latach

Okna PCV co do zasady są trwałym i bezobsługowym rozwiązaniem. Bez problemu mogą przetrwać 30 lat, a poprawnie użytkowane nawet 40 i więcej. Trwałość nie jest jednak wartością zero-jedynkową. Okna drewniane, będą wymagać konserwacji dużo szybciej i po ok. 20 latach trzeba je będzie oczyścić i pomalować. Z drugiej strony drewno można dużo dłużej odświeżać i dokonywać napraw nawet bardzo zniszczonych okien. Z kolei zużyte okna PCV dużo trudniej jest przywrócić do pierwotnej formy, ale też praktycznie nie wymagają konserwacji przez cały okres użytkowania. Można powiedzieć, że są bezobsługowe. Wszystko zależy więc od tego, jakie mamy oczekiwania i styl użytkowania domu. W przypadku okien PCV sam materiał, z którego wykonane są profile zużywa się bardzo powoli, a najczęstsze problemy wynikają z niewłaściwego montażu oraz użytkowania w trudnych warunkach.

PCV jest odporne na działanie słońca, skoki temperatury oraz na wpływ większości środków myjących, przeznaczonych do pielęgnacji okien. Nie znaczy to jednak, że przez niewłaściwe użytkowanie nie można doprowadzić do zniszczenia materiału i znacznego pogorszenia walorów estetycznych. Długotrwale utrzymujące się zabrudzenia np. kurz, spadź z kwiatów drzew, zabrudzenia spowodowane przez owady pozostawione przez wiele miesięcy, zwłaszcza na nieotwieranych lub trudno dostępnych oknach, mogą być bardzo uciążliwe do usunięcia. Z czasem mogą spowodować trwałe przebarwienia. Aby do tego nie dopuścić należy systematycznie stosować łagodne środki myjące i oczyszczać okna za pomocą miękkiej szmatki. Stosowanie środków wybielających lub ściernych może krótkotrwale poprawić estetykę okien, ale spowoduje uszkodzenie powierzchni i w rezultacie obniżenie odporności profili na zabrudzenia. Częste mycie agresywnymi środkami może spowodować trwałe uszkodzenia i oznaczać konieczność wymiany okien.


Problemy z akustyką

Pogorszenie właściwości akustycznych jest jedną z najbardziej odczuwalnych usterek. O tym jak okna chronią nas przed hałasem informuje współczynnik izolacyjności akustycznej Rw, wyrażony w decybelach. W standardowych oknach zwykle wynosi on 30 dB, co oznacza, że o tyle zredukują one hałas dobiegający z zewnątrz. Kiedy wewnątrz jest za głośno, może to znaczyć, że okna nie zostały dobrane odpowiednio do lokalizacji np. w pobliżu ruchliwej ulicy będziemy potrzebować okien o wyższej izolacyjności akustycznej. Jednak przyczyną problemów z akustyką może też być niewłaściwy montaż i naprężenia, które z czasem spowodują trwałe i niemożliwe do naprawienia odkształcenie profili. Aby ich uniknąć należy wybrać sprawdzonego wykonawcę, który ma doświadczenie i udokumentowane portfolio realizacji. Poprawny montaż oznacza zarówno odpowiednie wypoziomowanie i regulację okien w trakcie instalacji, ale także odpowiednio mocne kotwy i pianki oraz paroizolację wysokiej jakości. Oszczędności na materiałach wykorzystanych przy montażu mogą nie być odczuwalne w pierwszych latach użytkowania, ale przyczynią się do pogorszenia trwałości okien.


Problemy z utrzymaniem ciepła

Pogorszenie właściwości termicznych możemy wynikać z dwóch powodów – rozszczelnionych lub niskiej jakości szyb zespolonych, bądź też niepoprawnego montażu i powstania mostków termicznych. W obu przypadkach możemy uniknąć tego ryzyka korzystając z usług sprawdzonego wykonawcy. Pogorszenie właściwości termicznych jest najważniejszą przesłanką do wymiany okien na nowe. Sprawdzenia jak okna trzymają ciepło należy wykonać za pomocą kamery termowizyjnej. Uszkodzone pakiety szybowe lub rozległe mostki termiczne są bardzo trudne do skutecznego naprawienia i wymiana na nowe okna trzyszybowe o dobrym współczynniku przenikalności ciepła np. 0,9 K lub niższym będzie najlepszym rozwiązaniem. Wybierając nowe okna PCV warto także zwrócić uwagę, by zastosować wielokomorowe profile, które zapewniają niską przenikalność termiczną samej ramy np. system 6-komorowy w serii Ideal 8000, dostępny w ofercie firmy HSJ Plus.


Problemy z uszczelkami albo z mechanizmem otwierania / zamykania

Pogorszenie właściwości akustycznych oraz obniżenie termoizolacyjności okien może także wynikać ze zużycia lub niskiej jakości osprzętu oraz słabej jakości uszczelnienia. Zużyte okucia i uszczelki również mogą być sygnałem, że pora pomyśleć o nowych oknach. Wysokiej jakości profile PCV powinny być uszczelnione przynajmniej dwiema, a najlepiej trzema uszczelkami, które razem z dobrymi szybami zespolonymi oraz wielokomorowymi profilami zapewniają wysoką szczelność. Z kolei okucia powinny zapewniać wielopunktowy docisk, co nie tylko stanowi dobre zabezpieczenie przeciwwyważeniowe. Równomierny, najlepiej 6-punktowy docisk wydłuża także trwałość samej ramy i pakietu szybowego, dzięki równomiernemu rozkładowi naprężeń. Warto też zwrócić uwagę na zastosowanie tak zwanej suchej komory dla okuć, co poprawia parametry ich pracy i wydłuża żywotność.

Przy wymianie okien PCV na nowe warto, aby wykonawca dokładnie sprawdził zużycie i rodzaj uszkodzeń starych okien przed wymianą, a następnie doradził jakie profile i pakiety szybowe zastosować, aby okna zachowały najlepszą trwałość w naszych konkretnych warunkach, gdyż większość uszkodzeń nie wynika z samych właściwości profili PCV, ale z warunków, w jakich są użytkowane. Dzięki odpowiedniemu doborowi technologii, zamontujemy nowe okna odpowiednie dla naszego domu.

Jak więc widać, trwałość nowych okien zależy oprócz samego produktu wysokiej jakości także od właściwego dobru do indywidualnych potrzeb i doświadczenia wykonawcy w montażu. Dlatego warto wybrać firmę, która może pochwalić się realizacjami dla wymagających klientów, które możemy dodatkowo łatwo sprawdzić np. firma HSJ Plus, która zrealizowała trzyszybowe okna PCV w Goleniowskim Domu Kultury, czy w oddziale IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Doświadczony wykonawca najlepiej oceni jakie konkretne wymagania powinny spełniać nasze nowe okna.

Kiedy należy wymienić okna PCV? Porady eksperta HSJ+

Kontrahenci z którymi współpracujemy